Lösdriftslada

Lösdrift

Lösdrift innebär att djuren kan röra sig fritt inom en viss yta. Korna i lösdrift antingen i en mjölkgrop eller av en mjölkningsrobot. När korna inte mjölkas kan dem vila sig på en liggplats eller röra sig fritt på skrapade gångar.

Trots att lösdriften är lite dyrare per plats är varma lösdrifter förstahandsvalet vid nästan all nybyggnation för mjölkproduktion. Fördelar som bättre arbetsmiljö och trevligare miljö för djuren väger tyngre än de ekonomiska argumenten. När det byggs nytt för nötköttsproduktion är däremot kalla lösdrifter populärare, särskilt eftersom man då inte behöver bygga någon dyr isolerad mjölkningsavdelning.

Kall lösdrift

En kall lösdrift innebär att man bygger en helt oisolerad byggnad för korna och en mindre isolerad avdelning för mjölkgropen. Korna klarar sig bra i kylan, även om de naturligtvis förbrukar lite extra foder, medan arbetsmiljön inte sällan blir mer lidande. ett argument för att ha kall lösdrift är att djuren blir friskare och människan med om man klär sig rätt. Dessutom krävs det särskilda tekniska inrättningar för att till exempel försäkra sig om att vattenledningarna inte fryser.

Foder

Mjölkkor i lösdrift har ofta transpondrar för att de ska kunna få individuell utfodring i särskilda kraftfoderautomater. Grovfodret är det fri tillgång till vid ett foderbord,  kraftfoder och grovfoder som hösilage säljes av vetfoder.se Ett alternativ som vinner allt mer terräng är olika fullfoder-system. Fullfoder är ett system för utfodring, framför allt till mjölkkor där alla fodermedel blandas. Oftast fodras fullfodret i fri tillgång, då blandar man exempelvis hösilage majsensilage och kraftfoder.

Möbelrenovering och möbelrestaurering

Vad är det för skillnad på möbelrenovering och möbelrestaurering?

När man vill återställa en möbel i brukbart skick så kallas det för möbelrenovering.
I detta fall gör man ofta om saker eller gör helt nytt. Man moderniserar kanske med ny färg, nya detaljer, nya material.
Om man vill återställa en möbel i originalskick heter det möbelrestaurering. Vid en restaurering kan man visserligen
använda sig av nya material. En förlorad del kan t.ex. limmas fast, men detta för att återfå det ursprungliga skicket så gott det går.
Inom möbelrestaurering finns det en viktig princip som man måste beakta – reversibilitet. Den innebär att man ska utan att skada ett föremål kunna avlägsna det man lägger till. En yrkesman ska kunna skilja mellan vad som är originalarbetet och vad som är lagat och lagt till. Någon som arbetar med såväl med möbelrenovering är jimmysmobelrestaurering.se, en hantverkare med gesällbrev och flerårig yrkeserfarenhet.

Renovering – Vad är viktigt att tänka på?

Vid renovering och byggnadsprojekt

Att hitta rätt partner att arbeta med i samband med renovering men tyvärr försvåras det av flera faktorer.

När det kommer till så stora investeringar som renoveringar, måste man satsa rätt. I de fall bör man ha kontakt med flera olika konsulter och från dem få olika besked. Vi vill inte dra alla över en kam och det finns många duktiga konsulter, men värt att uppmärksamma är att en konsult inte bär ansvar för sina förslag. Det är fastighetsägaren som tar konsekvenserna om åtgärder ger sämre resultat än beräknat. Därför bör konsulterna öka samsynen kring förslagen och tydligare redovisa hur de påverkar bostadsbolagens ekonomi.

Vad tycker Hansa Bygg?

Detta skriver HansaBygg.se inom Bygg  – Vi är en komplett partner inom bygg och byggservice. Med engagemang, ansvarstagande, service och kompetens projektleder och utför vi bygguppdrag i alla storlekar och former.

Stora byggprojekt, om- och tillbyggnader eller omfattande renoveringar. Oavsett vilket så är det oss du ska vända dig till. Och vi bygger inte bara det du kan se och ta på. Vi bygger också upplevelser och förtroende, starka band till våra kunder och vinnande team av våra medarbetare. Hos oss tar varje individ ansvar och gör sitt yttersta i varje moment. Det ger oss en särställning på marknaden och många nöjda kunder.

Entreprenad

Vad är funktionsentreprenad?

Funktionsentreprenaden har många påhejare bland beställare
och entreprenörer. Trots en stundtals livlig debatt bland beslutsfattare och praktiker och att ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt har ägnat sig åt frågan har entreprenadformen än
så länge haft svårigheter att slå igenom på allvar. Detta beror
bland annat på att många har haft svårt att se skillnader mellan
funktionsentreprenaden och den mer väletablerade totalentreprenaden. Skillnader finns, och den största skillnaden är nog att
upphandling på funktionsentreprenad sannolikt ställer större
krav på beställaren än upphandling på totalentreprenad baserat på ABT 94 (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten)
vilket bör ses som positivt för branschens utveckling.

källa: Sbuf informerar