Värmepumpar

3 Värmepumpar som använder lagrad solenergi

Det finns många olika typer av värmepumpar som alla har sina för- och nackdelar. I detta inlägget tänkte jag berätta lite om olika typer av värmepumpar som använder den lagrade energin i berg, mark och vatten för att hålla dig och din familj varm under de kyligare perioderna.

1. Bergvärmepumpar

Att installera bergvärme är en smart lösning för en effektiv uppvärmning av din fastighet. Att installera en förnyelsebar energikälla som bergvärme är både ett miljövänligt och ett smart ekonomiskt val.

Fördelar med att installera bergvärme

Att installera bergvärme är både pålitligt och bekymmersfritt. Bergvärmepumpar sköter sig enkelt av sig själva och höjer dessutom värdet på ditt hus. En bergvärmepump använder solenergin som lagrats i berg, mark och sjö. Den energi som används är därför gratis, miljövänlig och hjälper dessutom till att minska utsläppen av CO₂. Med en bergvärmepump kan du spara upp till 85 % av din uppvärmningskostnad. En annan fördel med att installera bergvärme är att det går att kombinera med andra värmekällor som solvärme.

Hur fungerar bergvärme?

En bergvärmepump värmer upp din fastighet genom att använda solvärmen som finns lagrad i
berggrunden. För att komma åt denna effektiva energiresurs, placeras en vätskefylld
kollektorslang i berget, marken eller sjön. I berget borras ett hål på 70-150 meter och i marken och sjön placeras en 200 – 500 meter lång slang. Den cirkulerande vätskan i slangen värms upp av den lagrade solvärmen. Vätskan i slangen passerar genom en bergvärmepump där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av ett köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system. Bergvärmepumpen med dess styrning ser till att värmen fördelas till husets värmesystem.

2. Jordvärmepumpar

Inte helt olikt bergvärmepumpar så använder jordvärmepumpar värmen eller energin som finns i marken där den blivit uppvärmd av solen. Energin som används vid jordvärme är dessutom gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av CO. Det är alltså win win för både husägarens plånbok och vår miljö.

Hur fungerar jordvärme?

För att jordvärme skall fungera behövs en 200-500 meter lång vätskefylld kollektorslang i mark eller sjö för att kunna komma åt jordvärmen som energiresurs. Vätskan som cirkulerar runt i slangen värms upp av den lagrade värmen från solens strålar. Den passerar sedan genom värmepumpen i huset där kompressorn höjer temperaturen med hjälp av köldmedie och värmeväxlare i ett slutet system. Därefter fördelas värmen till husets värmesystem och vi kan få både värme och varmvatten som vi vill i hushållet.

3. Sjövärmepump

En mindre vanlig variant av pump som kommit lite i skymundan av jordvärme- och bergvärmepumpar är sjövärmepumpar. I grund och botten fungerar sjövärmepumpar precis på samma sätt som övriga pumpar bara det att vätskan istället utvinns från sjöbotten genom kollektorslangar. Fördelarna med sjövärmepumpar är att de har lång livslängd, höjer värdet på huset och ger stora besparingar på energikostnader för hushållet.

Nackdelar med sjövärmepumpar

Det som begränsar vissa från att kunna använda sig av sjövärme är att man inte har sitt hus på rätt plats. Med rätt plats menar vi att man måste ha ett hus som har sjö eller annat vattendrag inom räckhåll. Storleken på både sjön och vattendraget behöver också uppnå en viss storlek då det krävs en del för att kunna leverera rätt mängd med energi. Själva arbetsprocessen med pump, grävning, installation och nedgrävning av kollektorslang kan gå på en del, men det betalar igen sig snabbt så det gäller att se det som en god investering. Det gäller även att få tillstånd från din kommun för att få installera sjövärme och förse ditt hushåll med värme och varmvatten från en sjövärmepump

Hur fungerar en sjövärmepump?

För att kunna använda och maximera sjövärme använder man sig av kollektorslangar på sjöbotten för att kunna utvinna värme. I tekniken sker det på samma sätt som när man till exempel utvinner jordvärme eller bergvärme. Storleken på den kollektorslang i sjövärmeanläggningen som används vid utvinnandet avgörs utefter hur stort huset är, vilket läge huset ligger i och andra förutsättningar som kretsar kring hushållet. Den vätska som sedan utvinns hämtar värme från just sjövattnet som sedan pumpas åter ut i kollektorslingan och cirkulerar om och om i hushållets sjövärmepump. På så sätt förser du ditt hushåll med värme och varmvatten år efter år med en livslängd på upp till hela 40 år.

Så för att sammanfatta dessa 3 olika värmepumpar kan vi konstatera följande:

  • Alla använder lagrad energi från solen som värmt upp berg, mark/jord och vatten
  • De använder i grund och botten samma typ av funktion och teknik
  • Vissa av dem blir begränsade beroende på vart man bor då de kan behöva tillgång till just berg, vatten eller jord
  • Alla är effektiva alternativ som sänker hushållskostnaderna för energi
  • Alla är relativt miljövänliga och hållbara

Om du vill läsa mer om eller kanske till och med begära en offert på någon dessa olika typer av pumpar kan du göra det här