månadsarkiv: oktober 2013

Lösdriftslada

Lösdrift Lösdrift innebär att djuren kan röra sig fritt inom en viss yta. Korna i lösdrift antingen i en mjölkgrop eller av en mjölkningsrobot....

Möbelrenovering och möbelrestaurering

Vad är det för skillnad på möbelrenovering och möbelrestaurering? När man vill återställa en möbel i brukbart skick så kallas det för möbelrenovering. I...

Entreprenad

Vad är funktionsentreprenad? Funktionsentreprenaden har många påhejare bland beställare och entreprenörer. Trots en stundtals livlig debatt bland beslutsfattare och praktiker och att ett flertal...