Lösdriftslada

Lösdrift

Lösdrift innebär att djuren kan röra sig fritt inom en viss yta. Korna i lösdrift antingen i en mjölkgrop eller av en mjölkningsrobot. När korna inte mjölkas kan dem vila sig på en liggplats eller röra sig fritt på skrapade gångar.

Trots att lösdriften är lite dyrare per plats är varma lösdrifter förstahandsvalet vid nästan all nybyggnation för mjölkproduktion. Fördelar som bättre arbetsmiljö och trevligare miljö för djuren väger tyngre än de ekonomiska argumenten. När det byggs nytt för nötköttsproduktion är däremot kalla lösdrifter populärare, särskilt eftersom man då inte behöver bygga någon dyr isolerad mjölkningsavdelning.

Kall lösdrift

En kall lösdrift innebär att man bygger en helt oisolerad byggnad för korna och en mindre isolerad avdelning för mjölkgropen. Korna klarar sig bra i kylan, även om de naturligtvis förbrukar lite extra foder, medan arbetsmiljön inte sällan blir mer lidande. ett argument för att ha kall lösdrift är att djuren blir friskare och människan med om man klär sig rätt. Dessutom krävs det särskilda tekniska inrättningar för att till exempel försäkra sig om att vattenledningarna inte fryser.

Foder

Mjölkkor i lösdrift har ofta transpondrar för att de ska kunna få individuell utfodring i särskilda kraftfoderautomater. Grovfodret är det fri tillgång till vid ett foderbord,  kraftfoder och grovfoder som hösilage säljes av vetfoder.se Ett alternativ som vinner allt mer terräng är olika fullfoder-system. Fullfoder är ett system för utfodring, framför allt till mjölkkor där alla fodermedel blandas. Oftast fodras fullfodret i fri tillgång, då blandar man exempelvis hösilage majsensilage och kraftfoder.