Möbelrenovering och möbelrestaurering

Vad är det för skillnad på möbelrenovering och möbelrestaurering?

När man vill återställa en möbel i brukbart skick så kallas det för möbelrenovering.
I detta fall gör man ofta om saker eller gör helt nytt. Man moderniserar kanske med ny färg, nya detaljer, nya material.
Om man vill återställa en möbel i originalskick heter det möbelrestaurering. Vid en restaurering kan man visserligen
använda sig av nya material. En förlorad del kan t.ex. limmas fast, men detta för att återfå det ursprungliga skicket så gott det går.
Inom möbelrestaurering finns det en viktig princip som man måste beakta – reversibilitet. Den innebär att man ska utan att skada ett föremål kunna avlägsna det man lägger till. En yrkesman ska kunna skilja mellan vad som är originalarbetet och vad som är lagat och lagt till. Någon som arbetar med såväl med möbelrenovering är jimmysmobelrestaurering.se, en hantverkare med gesällbrev och flerårig yrkeserfarenhet.